News

Jordanes intends to apply for a listing on the Oslo Stock Exchange

Jordanes intends to apply for a listing on the Oslo Stock Exchange
Photo:
Espen Solli

Jordanes AS, one of Scandinavia's leading brandhouses, today announces its intention to launch a public offering of shares and to apply for listing on the Oslo Stock Exchange.

 

Since 2007, the Norwegian company Jordanes has developed some of the leading brands in the Scandinavian market through innovation and strategic acquisitions. Among others are Synnøve Finden, Bodylab, and Sørlandschips – as well as the restaurant concepts Peppes Pizza and Backstube. Now, the company wishes to apply for listing on the Oslo Stock Exchange.

 

" This is an exciting milestone for our Company. We established Jordanes in 2007 with the ambition to create a Scandinavian consumer champion. The development over the past 17 years has been one of growth and expansion into categories where we meet the consumer every day with low-ticket items ," says Jan Bodd, CEO and co-founder of Jordanes.

 

Jordanes has seven factories in Norway that produce quality products from raw materials supplied by Norwegian farmers. With retail outlets and factories throughout Norway and various places in Scandinavia, from Alta in the north to Hadsund in Denmark in the south, the group has a total of 2700 employees and nine production facilities.

 

In 2023, Jordanes had revenues of 6,466 million Norwegian kroner, an increase of 11.0% from the previous year, and an adjusted EBITA of 509 million kroner, up 27.6% from the previous year. About 80 percent of the revenues come from Norway, while the remaining revenues are mainly from other Nordic countries. Preliminary management reporting for the three month sended March 31, 2024, indicates revenue of NOK 1,663 million, up 7.6%year-over-year, and adjusted EBITA of NOK 110 million, a 32.4% increase year-over-year.

 

In connection with the listing, Jordanes will issue new shares and raise approximately 1,500 million kroner to strengthen the capital structure and increase flexibility, as well as accelerate strategic growth initiatives.

" Following the IPO, the Company will be well positioned for future growth, that we believe will benefit our employees, shareholders and customers," says Bodd.

 

See the stock exchange announcement for more details.

Presse contact:

 

Sofie Oraug-Rygh

sofie.rygh@jordanes.no

+47 97 77 24 83

About Jordanes:

Jordanes AS is one of Scandinavia’s leading brand houses. Since 2007, the company has developed and bought several iconic brands in the Scandavian market, including Synnøve Finden, Bodylab, and Sørlandschips, as well as the restaurant concepts Peppes Pizza and Backstube. The key shareholders of Jordanes include Jan Bodd, Stig Sunde, Karl Khristian Sunde, Cubera and Umoe.

 

Jordanes vil søke om notering på Oslo Børs

 

Jordanes AS, et av Skandinavias fremste merkevarehus, kunngjør i dag sin intensjon om å lansere et offentlig tilbud om aksjer, og søke om notering på Oslo Børs.

 

Det norske selskapet Jordanes har siden 2007, gjennom innovasjon og strategiske oppkjøp, utviklet noen av de fremste merkevarene i det skandinaviske markedet. Blant andre Synnøve Finden, Bodylab og Sørlandschips – og restaurantkonseptene Peppes Pizza og Backstube. Nå ønsker selskapet å søke om notering på Oslo Børs.

 

– Dette er en milepæl for Jordanes.Vi etablerte Jordanes med en ambisjon å bygge sterke merkevarer til den skandinaviske forbrukeren. De siste 17 årene har vi lyktes med dette, med en målsetning om å treffe forbrukerne med produkter som alle trenger hver dag, sier Jan Bodd, CEO og medgründer i Jordanes.

 

Jordanes har syv fabrikker i Norge som produserer kvalitetsprodukter av norske råvarer laget av norske bønder. Med utsalgsteder og fabrikker i hele Norge og flere steder i Skandinavia, fra Alta i nord til Hadsund, i Danmark i sør, teller konsernet totalt 2700 ansatte og ni produksjonsanlegg.

 

Jordanes hadde i 2023 inntekter på 6 466 millioner kroner, en oppgang på 11.0% fra året før, og en justert EBITA på 509 millioner kroner, en oppgang på 27.6% fra året før. Omkring 80prosent av inntektene stammer fra Norge, mens de resterende inntektene er hovedsakelig fra andre nordiske land. Foreløpig rapportering fra ledelsen for de tre første månedene i 2024 avsluttet 31. mars viser en omsetning på 1 663 millioner NOK, en økning på 7,6 % sammenlignet med fjoråret, og justert EBITA på 110 millioner NOK, en økning på 32,4 % sammenlignet med fjoråret.

 

I forbindelse med noteringen vil Jordanes utstede nye aksjer og hente ca. 1 500 millioner kroner som skal brukes til å styrke kapitalstrukturen og gi økt fleksibilitet, samt akselerere strategiske vekstinitiativer.

 

– En børsnotering vil posisjonere selskapet vårt for videre vekst, som ønsker vil skape verdi for våre ansatte, aksjonærer og kunder, sier Bodd.

 

Se børsmelding for mer detaljer.

 

Pressekontakt:

 

Sofie Oraug-Rygh

sofie.rygh@jordanes.no

+47 97 77 24 83

Om Jordanes:

 

Jordanes AS er et av Skandinavias fremste merkevarehus. Siden 2007 har selskapet utviklet noen av de fremste merkevarene i det skandinaviske markedet. I dag huser Jordanes blant andre Synnøve Finden, Bodylab og Sørlandschips – og restaurantkonseptene Peppes Pizza og Backstube. Nøkkelaksjonærer i Jordanes inkluderer Jan Bodd, Stig Sunde, Karl Kristian Sunde, Cubera og Umoe.