Stock exchange notices

Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012433301.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 11.11.2022 - 13.02.2023 er 9.13.
Ticker: JORA01

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

575188_a89ee3a456ad433290c75758a741d2ba.pdf