Stock exchange notices

Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012433301.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 12.02.2024 - 13.05.2024 er 10.46.
Ticker: JORA01

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

More information: