Stock exchange notices

Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012433301.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 11.05.2023 - 11.08.2023 er 9.55.
Ticker: JORA01

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

5922748790f3409aaebb7b3e3155a984.pdf