Stock exchange notices

Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012433301.Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 13.11.2023 - 12.02.2024 er 10.47.Ticker: JORA01Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.(Publisert av Nordic Trustee)

ab6ba5e8a00b41c7aa45de0a2f3fdde0.pdf