Stock exchange notices

Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012433301.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 13.02.2023 - 11.05.2023 er 8.92.
Ticker: JORA01

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

e6521591d8154f34a81d39346e5a11e6.pdf